Family: Edson, Samuel Jr. / Byram, Susannah (F584)

m. 1678


Family Chart     |    PDF

Edson, Deacon SamuelEdson, Deacon Samuel
Male (1613-1692)
Bickley, SusannaBickley, Susanna
Female (1618-1699)
 
 
Edson, SusannaEdson, Susanna
Female (1640-1705)
Edson, SarahEdson, Sarah
Female (1641-1717)
Edson, ElizabethEdson, Elizabeth
Female (1643-1695)
Edson, MaryEdson, Mary
Female (1647-1727)
Edson, JosephEdson, Joseph
Male (1649-1687)
Edson, JosiahEdson, Josiah
Male (1651-1734)
Edson, BethiahEdson, Bethiah
Female (1654-1684)
Byram, I Dr NicholasByram, I Dr Nicholas
Male (1610-1688)
Shaw, SusannaShaw, Susanna
Female (1617-1698)
 
 
Byram, DeliveranceByram, Deliverance
Female (1636-1720)
Byram, AbigailByram, Abigail
Female (1637-1712)
Byram, EbenezerByram, Ebenezer
Male (1642- )
Byram, ExperienceByram, Experience
Female (1649-1712)
Byram, MaryByram, Mary
Female (1650- )
Edson, Samuel Jr.Edson, Samuel Jr.
Male (1645-1717)
Byram, SusannahByram, Susannah
Female (1648-1743)
Edson, SusannaEdson, Susanna
Female (1679-1743)
Edson, ElizabethEdson, Elizabeth
Female (1685-1716)
Edson, Samuel IIIEdson, Samuel III
Male (1690-1771)